Cho thuê ghế bố

Cho thuê ô dù ghế bố phục vụ tắm biển hoặc nghỉ ngơi tắm nắng.